TJ SOKOL ČISTÁ

Modernizace sportoniho areálu a výstavba víceúčelového hřiště

MSMT 1.jpg
VCH Cista.jpg
VCH Cista 1.jpg
VCH Cista 3.jpg
VCH Cista 4.jpg
Modernizace sportovního areálu a výstavba víceúčelového hřiště.
Dobrou zprávou pro občany obce Čistá je výsledek modernizace sportovního areálu a výstavba víceúčelového hřiště. Dotace na zřízení multifunkčního hřiště, o níž TJ Sokol Čistá v roce 2017 požádala, byla poskytnuta. Začátkem roku 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na realizaci projektu, který předpokládal opravu stávající tribuny a výstavbu moderního multifunkčního hřiště.
Firma PROFISTAV Litomyšl, a.s., která vyhrála výběrové řízení, kompletně zrekonstruovala původní stav tribuny a zrealizovala multifunkční hřiště s umělým povrchem, osvětlením a zázemím se šatnami a sociálním zařízením pro fotbal, tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal a další sportovní činnosti.
Smlouva o dílo s vítěznou firmou byla podepsána koncem dubna 2018 a ihned byly zahájeny stavební práce, protože nás tlačil termín realizace. Ten byl stanovený na polovinu listopadu téhož roku.
Hřiště bude využíváno nejen širokou veřejností, ale také pro sportovní aktivity dětí místní Mateřské a Základní školy a pro organizaci nekomerčních sportovních akcí.
Projekt výstavby multifunkčního areálu byl realizován z dotace MŠMT ve výši 60 % z celkových nákladů akce a také ve spolupráci Obce Čistá, která uhradila zbývající část.
Projekt TJ Sokol Čistá – Modernizace sportovního areálu a výstavba víceúčelového hřiště byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Děkujeme všem, kteří se na stavbě sportoviště podíleli. Za velkou podporu při realizaci projektu modernizace sportovního areálu a výstavby víceúčelového hřiště Obci Čistá děkujeme.
31.01.2019 20:28:07
tjsokolcista
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one